Winkelwagen

BLADEREN

WIL JE CHATTEN?

Mail ons: [email protected]

Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 27 maart 2022

Lees deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") aandachtig door voordat u de website https://rosetoyus.com (de "Service") gebruikt die wordt beheerd door Rose Toy Official Website ("wij", "wij", of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden dan mag u de Dienst niet betreden.

Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons voorzien van informatie die te allen tijde juist, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst of bij een dienst van een derde partij is ingesteld.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Rose Toy Official Website en haar licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Rose Toy Official Website.

Rose Toy Official Website heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Rose Toy Official Website niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard ook na beëindiging van kracht moeten blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Dienst wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van China, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel hebben met betrekking tot de Dienst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij proberen ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons bepaald.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u de Dienst niet langer te gebruiken.

Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Gratis wereldwijde verzending

Op alle bestellingen

Gemakkelijk 30 dagen retour

30 dagen geld-terug-garantie

Internationale garantie

Aangeboden in het land van gebruik

100% Beveiligde afhandeling

PayPal / MasterCard / Visa


Warning: error_log(/www/wwwroot/rosetoyus.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-2921.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/rosetoyus.com/wp-content/plugins/spider-analyser/spider.class.php on line 2900